31/3 kl 11:00 – 10 Guds bud eller egen väg?

Söndag den 31/3, kl 11:00, fortsätter vi gudstjänstserien ”Nåd eller prestation”, en serie om Galaterbrevet. Mimmi Botica utgår från underrubriken ”10 Guds bud eller egen väg?”. Förbered dig genom att läsa Gal. 5:13-6:10 innan söndagens gudstjänst.