En möjlighet att fördjupa dina bibelkunskaper

Kommande distanskurser
Under hösten 2018 lanserar ALT kurser i en ny form för att göra vår utbildning tillgänglig för fler.
Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på något av ALTs studiecenter.
Till hösten 2018 ges en inledningskurs till Gamla testamentet och en kurs om integration och kulturmöten. Höstens datum är: 8 sep, 29 sep, 27 okt, 24 nov.

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges ledande pastorsutbildning och ett centrum för församlingsnära teologi.
Kurserna finns på sex olika platser runt om i landet. ALT är ett samarbete mellan tre samfund, åtta folkhögskolor, en högskola och över 100 lokala församlingar arbetar tillsammans för att träna nästa generations ledare i församling.