Internationell mission

Det handlar om det kristna kärleksbudskapet. All kristen mission bottnar i Jesu befallning i Matteus evangelium 28:19:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”

Alingsås Pingstförsamling vill vara en växande församling och förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

3 + 3 + 2

Vi tror att vi gör det genom att arbeta inom tre verksamhetsområden:

  1. Grunda – grunda och utveckla församlingar.
  2. Träna – inrikta sig på ledarträning och ledarutveckling.
  3. Tjäna – vara med och tjäna och bl.a. vara till hjälp för de fattiga i samhället.

Vi har tre fokusområden som vi försöker koncentrera oss på. Pengarna blir inte så utspridda men det hindrar ju inte att man kan ge punktinsatser ändå.

Våra tre geografiska fokusområden idag är främst:

  1. Centralasien – Hit går idag ca 1/3 av våra missionspengar idag för att grunda nya församlingar.
  2. Balkan – Vara en partnerförsamling med församlingar i Bosnien.
  3. Öst & Centralafrika – Fortsätta vara med i utvecklingen av våra första missionsfält i Kongo, Tanzania och Kenya.

Dessutom har två viktiga ”öar” i världskartan där vi också är närvarande,

  1. Japan – evangelisation och litteratur
  2. Thailand – församlingsplantering