Organisation

Pingstkyrkan leds av församlingsledningen. Det är en grupp på 10-15 personer som är utsedda av församlingen, i den gruppen ingår också pastorerna. I församlingsledningen så hanteras följande frågor: Vision/inriktning, teologi, själavård, medlemsfrågor, kultur och budgetinriktning. Församlingsledningen träffas c:a var 4:e vecka.

Vi har också en styrelse som hanterar följande frågor: budget, fastighet, ekonomi och personal. Styrelsen träffas också c:a var 4:e vecka.

Den anställda personalen har givetvis också ett stort ansvar i att driva och utveckla verksamhet, för mer info se Kontakt.

Församlingens verksamhet drivs av c:a 18 team som har ansvar för olika områden. Det är grupper valda av församlingen och det finns en teamledare i varje grupp. Varje team har också någon i styrelsen, församlingsledningen och personalen som de kan bolla med.

Det finns också ett ledarnätverk för alla våra ledare som träffas några gånger per år.