Vår tro

Den kristna tron, som vi önskar leva i och dela med oss av, handlar framförallt om att leva i efterföljelse till Jesus Kristus.

Så mycket finns att säga och berätta om den tro vi har, att ingen hemsida i världen räcker till! Tron är mycket mer än formulerade trossatser och åsikter. Det handlar om en relation med Skaparen själv. Nedan följer ett axplock av grunderna i vår tro.
Det finns en nyutgiven skriftserie som heter Trons hemligheter.  Det är små böcker som kortfattat försökt samla Bibelns och Pingströrelsens syn på Jesus, Människan och Andedop med mera. Dessa böcker finns att köpa i kyrkan.
Vi tror…

… på en treenig Gud – Fader, Son och den helige Ande.
… att hela Bibeln är Guds ord.
… att människan är skapad till Guds avbild.
… att varje människa har vänt Gud ryggen och behöver vända om till sin Skapare.
… att Jesus är Guds son och genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda har fösonat människan med Gud. Endast genom honom kan människan få förlåtelse från synd.
… att den människa som kommit till tro på Jesus Kristus bör döpas i vatten genom nedsänkning.
… att varje bekännande kristen kan bli uppfylld av den helige Ande och erfara Anden personligt i sitt liv.
… att Gud hör bön och vill hela och upprätta. Därför ber vi för människor som drabbats av svårigheter och sjukdom.
… att varje människa har lika värde.
… att människan är en helhet av ande, själ och kropp.
… att den Jesus som en gång levde på jorden, dog och uppstod, en gång ska komma tillbaka och hämta till himlen alla de som tror på honom.

För vidare information om Pingströrelsens tro och kännetecken klicka här