Vision

Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan

I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång.

Söndagens gudstjänst och veckans hemgrupp ska vara attraktiva mötesplatser dit vi med glädje inbjuder alla!


Vad är en vision?
En vision är en dröm men också ett arbetsredskap. Det hjälper oss att sträcka oss längre i vårt uppdrag och att praktiskt bygga kyrka i Alingsås. Vi önskar att sätta fingret på vad som är viktigast så vi kan prioritera verksamheter och församlingsarbete. Sedan 1922, när församlingen bildades, har församlingen levt i en vision att se Guds rike växa. Visionen som presenterades 2011 är en fortsättning och förnyelse av det som kyrkan tidigare levt med. I början av 2014 hade vi fem gudstjänster som återigen anknöt till visionen, du kan se en av de predikningarna om du klickar på Visionspredikan
Tanken är att den övergripande visionen ska vara vägledande. Utifrån den kan olika grupper och ledare i församlingen vara med och sätta egna målsättningar för sina olika sammanhang och områden.
När vi formulerat dessa tre meningar i församlingsledningen har vi tänkt att den ska svara på frågan Vad vi vill men också något om hur vi vill göra det. Formuleringen är enkel och vi hoppas den är begriplig både för den som redan går till kyrkan och den som ännu inte gör det. Den rymmer alla åldrar för vi är en kyrka för alla åldersgrupper. Vi vill att visionen ska ”sticka ut” och skapa en passion, motivation, hängivenhet och vilja! Den är kort och går att memorera. Nedan följer en liten kort beskrivning av de tre meningarna. Du hittar en mycket längre och utförligare beskrivning i vårt visionsdokument som finns längst ner på denna sida.
Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan
Den första meningen beskriver riktningen. Vi är inte i första hand till för oss själva utan för den här staden. Vi tror att kyrkan med bibelns budskap och värderingar ska forma Alingsås framtid. Vi vill satsa mycket på de unga generationerna som är en viktig del av framtiden. I det arbetet behövs alla olika åldrar. Kyrkan är ”vi tillsammans” som valt att vara med i Pingstförsamlingen Alingsås. Det är den gemenskapen som behöver bli stor. I en kommun på 38 000 människor behövs det stora kyrkor – Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen (1 Tim 2:4). En stor kyrka har också möjlighet att låta hjälpen nå utanför nationens gränser till människor som är i behov av praktisk och andlig hjälp.
Vi tror att kyrkan har en avgörande betydelse i stan då vi låter tron bli praktisk handling i vardagen. Det handlar ytterst om en avgörande betydelse för människors relation till Gud. Det handlar om evigheten, att människor ska uppleva livet med Jesus!
I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång
Din och min vardag är lika viktig som den dag vi går till kyrkan – kanske till och med viktigare. Vi ska vara närvarande i vardagens frågor, bekymmer, glädje och sorg. Det händer något när vi lever ut vår tro mitt i vardagen. Vi vill finnas bland alingsåsarna, oavsett om mötesplatsen är caféet, biblioteket, grannfesten eller kyrkans lokaler.
Söndagens gudstjänst och veckans hemgrupp ska vara attraktiva mötesplatser dit vi med glädje inbjuder alla.
Vi drömmer om att alla alingsåsare vill fira gudstjänst och tillbe honom som skapat himmel och jord! Vi tror på en gudstjänst som presenterar evangeliet och trons innehåll på ett begripligt sätt med nutidens språk, liknelser och musik. Allt kan inte stilmässigt passa alla – men erfarenheten av Gud önskar vi alla! Det ska var en plats där bibelläsning, predikan, bön och lovsång är centralt. Barnen ska ha en given plats och i söndagsskolan möts barnen i olika åldersgrupper. Vi vill vara stolta och glada över gudstjänsten så att vi vill inbjuda alla. Det ska vara en öppen och offentlig plats dit nya människor ständigt välkomnas. I hemgrupperna möts kyrkan varje eller varannan vecka för att samtala och be. Hemgruppen är oslagbar när det gäller att praktisera de andliga gåvorna, bli sedd och uppmuntrad och få möjlighet att be för och med varandra.

[embeddoc url=”http://pingstkyrkan.com/wp-content/uploads/2015/07/visionsdokweb.pdf” height=”800px”]